ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này vì chúng chứa các thông tin quan trọng về quyền, chế tài và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Việc sử dụng Trang Web này xác nhận việc chấp thuận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Ngày cập nhật cuối cùng: 26 tháng 03 năm 2019

Cảm ơn bạn đã sử dụng BAY+ BOOKING!

Trang web www.bayplus.vn (“Trang Web”) và ứng dụng di động BAY+ BOOKING (“Ứng dụng di động”) do Databay JSC (“chúng tôi”) quản lý. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng được quy định dưới đây cũng như các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Trang Web, Ứng dụng di động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản và điều kiện về bảo mật và Các Câu Hỏi Thường Gặp, mà chúng cấu thành các thành phần không thể tách rời của các Điều Khoản Sử Dụng (“Điều Khoản”) này. Bạn phải đủ mười tám (18) tuổi trở lên để được phép sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều Khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn phải đọc các Điều Khoản này một cách định kỳ. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động này sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều Khoản, người truy cập, người dùng hoặc Người Dùng Đã Đăng Ký (“bạn” hay “Người Dùng”) đồng ý và chấp thuận với những thay đổi đó. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi, thì việc sử dụng của bạn được dựa trên sự chấp thuận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được áp dụng đối với các dịch vụ đó.


1. PHẠM VI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông qua Trang Web, Ứng dụng di động, BAY+ BOOKING cung cấp một nền công cụ trực tuyến, nơi bạn có thể duyệt tìm các sân chơi golf, và thực hiện việc đặt chỗ (“Dịch Vụ”). Người Dùng có thể đặt trên Ứng dụng di động các dịch vụ do các sân golf cung cấp. Bằng cách đưa ra một lệnh đặt chỗ thông qua Ứng dụng di động, bạn có thể đặt chỗ chơi golf hoặc các dịch vụ khác trên Ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi một xác nhận lệnh đặt chỗ qua email xác nhận. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối lệnh đặt chỗ của bạn theo quy định dưới đây.

Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng những kỹ năng chuyên môn với sự cẩn trọng của chúng tôi trong việc thực hiện dịch vụ, chúng tôi không xác nhận, và không đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác, đầy đủ, phù hợp hoặc hiện hành, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào (bao gồm cả các lỗi sắp xếp và đánh máy), trở ngại (cho dù do sự hư hỏng, sửa chữa hoặc nâng cấp tạm thời và/hoặc cục bộ đối với Trang Web, Ứng dụng di động hoặc lý do khác), không chính xác, nhầm lẫn hoặc thông tin sai lệch hoặc việc không thể chuyển thông tin. Điều này bao gồm tất cả thông tin trên Trang Web, Ứng dụng di động hoặc các nền tảng khác của chúng tôi trong đó liên quan đến bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến các tiện ích trên sân golf.

Xảy ra những thay đổi về điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường mà có thể dẫn đến những thay đổi trong một thời gian ngắn khiến thông tin được cung cấp không chính xác hoặc không hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì, bộ phận dịch vụ khách hàng có thể liên hệ để hỗ trợ bạn và giải đáp cho các thắc mắc của bạn.

Trang Web, Ứng dụng di động này không đưa ra bất cứ tuyên bố nào và không được giải thích là đưa ra bất cứ đề nghị hoặc gợi ý nào về mức độ chất lượng dịch vụ hoặc đánh giá xếp hạng về các Nhà Cung Cấp được liệt kê trên Trang Web, Ứng dụng di động. Chúng tôi tuyên bố khước từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc trách nhiệm nào đối với chất lượng hay tình trạng của Nhà Cung Cấp hiện hữu được liệt kê trên Trang Web, Ứng dụng di động (cung cấp các dịch vụ sân golf hoặc các dịch vụ khác). Các Nhà Cung Cấp có thể được giới thiệu ở hình thức phân loại thứ hạng khác nhau dựa trên các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn các đánh giá, xếp hạng hoặc các yếu tố khác của họ. Sự xếp hạng đưa ra được tính dựa trên các thuật toán tự động có thể được cập nhật và thay đổi tùy từng thời điểm, theo quyết định chỉ của riêng của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền không chấp nhận bất kỳ Người Dùng hoặc việc đặt chỗ nào (hoặc trong một số trường hợp, hủy bỏ xác nhận việc đặt chỗ) theo quyết định của riêng chúng tôi vì bất kỳ nguyên nhân nào và không cần đưa ra lý do cho việc bác bỏ/từ chối/hủy bỏ. Những lý do để từ chối Người Dùng hoặc việc đặt chỗ hoặc hủy bỏ việc xác nhận đặt chỗ có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: vi phạm các Điều Khoản này, xử phạt về thương mại hay kinh tế của các cơ quan thẩm quyền toàn cầu hoặc quốc gia, cấm vận, các quy định cấm, gian lận hoặc trộm cắp (hoặc có dấu hiệu hay nghi ngờ gian lận hoặc trộm cắp), nghi ngờ về hoạt động tội phạm, việc đặt chỗ có dấu hiệu khả nghi, dịch vụ không có hoặc Nhà Cung Cấp không còn cung cấp, Người Dùng cung cấp thông tin không chính xác, thông tin sai hoặc thông tin nhầm lẫn, các vấn đề về trao đổi, thông tin, giao dịch điện tử thẻ tín dụng, hành vi không phù hợp, các mối đe dọa, xúc phạm, từ chối cung cấp thông tin, trở ngại thực tế, khó khăn hoặc trục trặc trong trao đổi thông tin, Lỗi Thực (được mô tả dưới đây), tiền sử có hành vi vi phạm những Điều Khoản này hoặc bị từ chối, hoặc có tên trong bất kỳ “danh sách đen” hay “danh sách bị theo dõi” của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. Trong trường hợp đặt chỗ bị BAY+ BOOKING từ chối hoặc hủy bỏ và việc thanh toán đã được thực hiện, BAY+ BOOKING sẽ hoàn trả số tiền đã được thanh toán mà không tính thêm khoản phí nào. Chúng tôi có thể xóa hoặc gỡ bỏ (“Bị Gỡ Bỏ”) tư cách thành viên của Người Dùng Trang Web, Ứng dụng di động này bất cứ lúc nào, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Những Người Dùng Bị Gỡ Bỏ bị cấm việc cố gắng sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động với bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua Người Dùng khác (được mô tả dưới đây trong quy định về Cơ Chế Phòng Chống Gian Lận).

Trong trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể hủy bỏ hoặc từ chối giao dịch đặt chỗ đối với các “Lỗi Thực”, mà không phụ thuộc vào nguồn gốc các sai sót. Để tránh sự nghi ngờ, Lỗi Thực là lỗi trên Trang Web, Ứng dụng di động (ví dụ như trong điều khoản về giá cả) mà không có người bình thường nào cho là phù hợp hoặc có ý nghĩa trong kinh doanh. Số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả mà không tính thêm khoản phí nào khác trong trường hợp như vậy.


2. HỦY BỎ

Bằng cách thực hiện việc đặt chỗ, đăng ký chỗ hoặc giữ chỗ qua Ứng dụng di động, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các Nhà Cung Cấp liên quan, bao gồm các chính sách liên quan đến hủy bỏ và/hoặc vắng mặt, hoặc đối với các yêu cầu cụ thể mà bạn có thể đưa ra cho Nhà Cung Cấp. BAY+ BOOKING không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện này mà đã có sự đồng ý giữa Nhà Cung Cấp và Người Dùng, hoặc dựa trên các yêu cầu cụ thể của Người Dùng, vì vậy xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của các Nhà Cung Cấp một cách cẩn thận.

Liên quan đến sự hủy bỏ đặt chỗ của Người Dùng mà đã được hoàn thành, BAY+ BOOKING có thể giữ lại hoặc lấy một phần của số tiền đã thanh toán để bồi hoàn những chi phí đã phát sinh liên quan đến việc huỷ bỏ.


3. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶC BIỆT

Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến việc đặt chỗ (ví dụ: sân golf có thể đưa xe lăn vào dễ dàng, hỗ trợ xe lăn tại thời điểm đăng ký vào sân golf, thay đổi tên, thay đổi ngày, tích điểm “người chơi thường xuyên” hoặc tương tự), Người Dùng có thể thêm các yêu cầu khi thực hiện đặt chỗ trên Ứng dụng di động hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà Cung Cấp (nếu áp dụng). Các yêu cầu sẽ được phục vụ theo quyết định của Nhà Cung Cấp và BAY+ BOOKING, trên cơ sở sự có sẵn và các yếu tố khác.


4. XẾP HẠNG

Những xếp hạng được hiển thị trên Ứng dụng di động chỉ để cung cấp thông tin cho Người Dùng, và những xếp hạng hiện hữu đều dựa trên các thông tin do các bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như các nhà cung cấp, Người Dùng hoặc các trang web đánh giá khác. Chúng tôi không xác minh các xếp hạng được đưa ra và do đó không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các xếp hạng hiện tại. Chúng tôi, tại đây, tuyên bố khước từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các xếp hạng hiển thị trên Ứng dụng di động.


5. GIÁ CẢ VÀ KHUYẾN MÃI

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể chào mức giá thấp hơn và/hoặc chương trình khuyến mãi. Vui lòng lưu ý rằng những mức giá thấp hơn và chương trình khuyến mãi như vậy liên quan đến các điều kiện và yêu cầu khác nhau, ví dụ, liên quan đến việc đặt chỗ và chính sách hoàn trả.


6. PHÍ BỔ SUNG & HOÀN TRẢ

Mỗi mức giá niêm yết trên Ứng dụng di động chỉ có hiệu lực với các điều kiện nhất định và các mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ và/hoặc chỉ tiêu chỗ. Giá có sẵn có thể bao gồm các loại thuế bổ sung và các chi phí khác nhưng trong một số trường hợp giá có thể không bao gồm thuế và phí dịch vụ; Người Dùng đồng ý rằng họ có trách nhiệm xác minh tổng chi phí thanh toán và các điều khoản và các chi tiết khác khi email xác nhận được gửi đến Người Dùng. Người Dùng phải xác minh việc đặt chỗ trên tờ đặt chỗ; Người Dùng có thể hủy bỏ đặt chỗ bất cứ lúc nào trước khi có xác nhận đặt chỗ cuối cùng. Giá được hiển thị chi tiết để Người Dùng có thể thấy số tiền phải trả, bất kỳ chi phí bổ sung do việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phí liên ngân hàng đánh trên các chi phí vận chuyển sẽ được tính cho Người Dùng và nếu có sự thiếu hụt nhỏ trong số tiền đã thanh toán đó thì sau đó BAY+ BOOKING có thể cung cấp một thông báo email về khoản thiếu hụt đó để Người Dùng thanh toán. Trong trường hợp một Người Dùng hủy bỏ đặt chỗ trước khi thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản thiếu hụt đang tồn tại nào, BAY+ BOOKING có toàn quyền quyết định trong việc hoàn trả số tiền đã thanh toán hoặc hoàn trả lại số tiền sau khi BAY+ BOOKING trừ đi các chi phí phát sinh do việc không thanh toán các khoản thiếu hụt của Người Dùng theo các thủ tục do BAY+ BOOKING quy định. Nếu Người Dùng có bất kỳ nghi ngờ nào về dịch vụ, Người Dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của BAY+ BOOKING (trong thời gian làm việc của bộ phận dịch vụ khách hàng được BAY+ BOOKING quy định). Đối với bất kỳ việc hủy bỏ nào khác, BAY+ BOOKING sẽ làm việc với bạn để hoàn trả cho bạn số tiền đã chi trả của bạn, sau khi BAY+ BOOKING trừ đi các chi phí phát sinh, ví dụ: phí chuyển khoản liên ngân hàng. Việc hoàn lại tiền có thể không được thực hiện ngay lập tức tùy thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn. Bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của BAY+ BOOKING để biết thêm chi tiết về thời gian dự kiến để nhận được khoản tiền hoàn trả và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất có thể.

BAY+ BOOKING sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ việc phát hành vé điện tử không thực hiện được nào do số tiền Người Dùng chuyển thanh toán không chính xác. Bất kỳ việc chuyển tiền nào được thực hiện ngoài thời hạn chuyển tiền sẽ dẫn đến việc không đặt chỗ được. Đối với việc chuyển khoản liên ngân hàng thời gian thực, bạn phải sử dụng máy ATM. Sau khi hoàn thành việc chuyển khoản liên ngân hàng, xin vui lòng xác nhận thanh toán của bạn bằng cách điền vào phiếu xác nhận thanh toán.


7. PHÍ PHỤ THU TỪ CÁC SÂN GOLF

Xin lưu ý rằng tất cả các mức giá đặt chỗ sân chơi golf được cung cấp thông qua Ứng dụng di động của chúng tôi (“Giá Đặt Sân Chơi Golf”) được dựa trên sự lựa chọn của bạn, chẳng hạn như ngày chơi, giờ chơi và số lượng người chơi yêu cầu, trừ khi được quy định khác. Các giá chỗ sân chơi golf được tính cho mỗi người. Bạn có trách nhiệm xác minh rằng liệu lựa chọn của bạn và bất kỳ yêu cầu hoặc dịch vụ bổ sung nào đã được phản ánh trong giá hiển thị trên Ứng dụng di động (chẳng hạn như các Thông Tin Sân Golf đã cung cấp trước khi xác nhận đặt chỗ cuối cùng) và/hoặc trong email xác nhận đặt chỗ hay chưa. Phí sân chơi và các chi phí bắt buộc khác (xem mô tả dưới đây) và thuế sẽ do bạn tự chi trả, và thường không được tính vào trong Giá Sân Chơi Golf trừ khi có quy định khác. Bạn có trách nhiệm xác minh bất kỳ giải thích hoặc chính sách nào do Sân Golf cung cấp trên Ứng dụng di động. Giá sân golf không bao gồm bất kỳ loại bảo hiểm nào, trừ khi có quy định khác. Sân Golf có thể từ chối nhận thêm người chơi nếu không thông báo trước.

Các khoản phụ phí phát sinh tùy chọn và chi phí tiêu dùng cá nhân (ví dụ như khoản phí phát sinh trong quá trình chơi trên sân golf tiền “boa” cho người phục vụ) thường không được bao gồm trong Giá Đặt Sân Chơi Golf. Các khoản phí đó bao gồm nhưng không giới hạn ở: phí đỗ xe, phí mini bar trong phòng, phí điện thoại, phí thực phẩm và nước giải khát, phí sử dụng internet, phí thuê giầy, phí thuê bóng tập và phí sử dụng caddy. Các khoản phí đó không được bao gồm trong giá sân. Vui lòng tham khảo thêm chi tiết được liệt kê trong phần “Thông Tin Sân Golf”, “Yêu Cầu Đặt Chỗ”, “Chính Sách Hủy Bỏ” hoặc các đề mục tương tự trên Trang Web, Ứng dụng di động. Nếu bạn không chắc chắn về việc một khoản phí đã được bao gồm trong bảng giá hay chưa, xin vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để làm rõ.


8. CHI TIẾT VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN

Các khoản thanh toán được thực hiện theo số tiền và loại tiền tệ như đã nêu mà không có phí bảo lãnh ngân hàng hoặc bất kỳ khoản phí nào khác do BAY+ BOOKING thu.

BAY+ BOOKING không thu thuế hoặc lệ phí. Việc áp bất kỳ khoản thuế nào sẽ do Người Dùng chịu.

Đối với tất cả các hình thức đặt sân, bạn phải thực hiện thanh toán trong thời hạn quy định. Nếu việc thanh toán không được thực hiện thì BAY+ BOOKING bảo lưu quyền hủy bỏ tất cả các việc giữ chỗ hoặc huỷ bỏ quá trình đặt chỗ.

Phương thức thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn gồm chuyển khoản ngân hàng và thẻ tín dụng. Đối với các thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, bạn phải cung cấp biên nhận chuyển khoản ngân hàng làm bằng chứng thanh toán cho việc đặt phòng trước được liệt kê trong email xác nhận của BAY+ BOOKING. Bạn phải tuân thủ quy trình nêu trong email xác nhận.

Đối với phương thức thanh toán khác như thẻ tín dụng, bạn phải tuân thủ quy trình theo quy định của BAY+ BOOKING và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có liên quan.

Sau khi bạn thực hiện thanh toán đầy đủ, BAY+ BOOKING sẽ đưa ra lệnh đặt chỗ và cấp một mã số đặt chỗ, kèm theo các thông tin:


9. THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG & GIAN LẬN

Đối với việc thanh toán cho đặt chỗ thông qua Ứng dụng di động này, thẻ tín dụng của bạn sẽ được BAY+ BOOKING lập biên nhận thanh toán cho giá đầy đủ tại thời điểm đặt chỗ và xác nhận đặt chỗ (bất kỳ sự hoàn trả nào có thể được đưa ra đều sẽ phụ thuộc vào các điều kiện của việc đặt chỗ hiện hữu). Bạn bắt buộc phải kiểm tra các thông tin đặt chỗ kỹ lưỡng trước mỗi lần bạn thực hiện đặt chỗ. BAY+ BOOKING sẽ xử lý bất kỳ sự hoàn trả nào, nếu có, trong một thời hạn hợp lý. Đối với một số đặt chỗ, BAY+ BOOKING có thể không tính phí trên thẻ tín dụng của bạn và yêu cầu thanh toán trực tiếp cho các Nhà Cung Cấp có liên quan.

Trong trường hợp bị gian lận thẻ tín dụng hoặc người khác sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, bạn có trách nhiệm liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ của mình ngay lập tức ngay khi nhận biết về hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng này. Trong trường hợp này, BAY+ BOOKING khước từ trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp gian lận thẻ tín dụng hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn do người khác gây ra, bất kể trong trường hợp gian lận hoặc việc sử dụng trái phép này được tiến hành thông qua các dịch vụ của BAY+ BOOKING. BAY+ BOOKING không có nghĩa vụ bồi thường hoặc hoàn trả khoản tiền thanh toán được xem như là kết quả của việc gian lận này. Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận bù đắp cho bạn dưới một hình thức khác như là cách thể hiện thiện chí của chúng tôi. Bạn chỉ có thể yêu cầu bồi thường khi việc đặt chỗ được thực hiện thông qua máy chủ bảo mật của chúng tôi và việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn là hậu quả từ sự vắng mặt hoặc lơ là của chúng tôi và không có lỗi nào do bạn gây ra khi sử dụng máy chủ bảo mật. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với gian lận hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn trong trường hợp gian lận được thực hiện thông qua các ứng dụng hoặc máy chủ không phải của chúng tôi hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn là hậu quả từ sự lơ đễnh và lỗi của chính bạn. Trong trường hợp bạn nghi ngờ bất kỳ đặt chỗ trái phép hoặc hành vi gian lận nào được thực hiện trên BAY+ BOOKING, bạn phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ngay lập tức.

Để thực hiện việc đặt chỗ, yêu cầu bạn phải trên mười tám (18) tuổi và có đầy đủ năng lực pháp luật để thực hiện giao dịch (hoặc có sự ủy quyền từ người giám hộ hợp pháp của bạn). Bạn phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn sở hữu, được phát hành mang tên bạn, và chắc chắn rằng có đủ tiền để chi trả các khoản phí giao dịch. Bạn chịu trách nhiệm tài chính cho tất cả các giao dịch được thực hiện trên danh nghĩa của bạn hoặc trên tài khoản của bạn.

Bạn phải đảm bảo rằng các chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thật, thích hợp và chính xác. BAY+ BOOKING bảo lưu quyền không chấp nhận một số thẻ tín dụng. BAY+ BOOKING có thể bổ sung hoặc loại bỏ các phương thức thanh toán khác theo quyết định của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp hoặc xác minh thêm thông tin để phê duyệt hiệu lực và xác nhận đặt chỗ, như được mô tả chi tiết hơn trên Ứng dụng di động. Việc đặt chỗ không được xác nhận cho đến khi bạn đã nhận được email xác nhận cùng với vé điện tử hoặc biên lai, và có khả năng là Nhà Cung Cấp có thể thực hiện các cơ chế kiểm tra gian lận trong quá trình đặt chỗ. Nếu có sự gian lận xảy ra hoặc được xác định xảy ra thì đặt chỗ sẽ không còn tồn tại hoặc tự động trở nên vô hiệu. BAY+ BOOKING sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu bạn chọn cách không cấp thêm thông tin, việc đặt trước sẽ không được hoàn thành và sẽ trở nên vô hiệu.


10. CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

BAY+ BOOKING, tại đây, cấp cho Người Dùng một số quyền giới hạn (cấu thành một “Sự Cấp Phép Giới Hạn”) mà không được chuyển giao, chuyển nhượng để truy cập và sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động trong phạm vi được xác định rõ ràng bởi các Điều Khoản. Liên quan đến Sự Cấp Phép Giới Hạn này, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc sự cho phép nào khác đối với việc sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động; các quyền hoặc sự cho phép không được cấp một cách rõ ràng, hoàn toàn thuộc sở hữu của BAY+ BOOKING hoặc chủ sở hữu bên thứ ba khác đối với sự cấp phép đó. Nội dung hiện hữu trên Trang Web, Ứng dụng di động (bao gồm cả các nền phần mềm được sử dụng để cung cấp Nội Dung) hoàn toàn thuộc sở hữu của BAY+ BOOKING hoặc nhà cung cấp và các nhà cung cấp dịch vụ của BAY+ BOOKING, bao gồm nhưng không giới hạn Nhà Cung Cấp của BAY+ BOOKING (nếu thích hợp). Bạn có thể sử dụng Ứng dụng di động để đặt chỗ và, tại đây bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không đưa ra các yêu cầu đặt chỗ sai hoặc có tính đầu cơ để chặn trước các đặt chỗ hiện có. Bạn cam kết rằng các thông tin thanh toán bạn cung cấp là đúng sự thật và hoàn toàn chính xác. Bạn cũng đảm bảo cung cấp địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư và/hoặc các chi tiết về thông tin liên lạc của bạn đúng đắn và chính xác.

Liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng của Trang Web, Ứng dụng di động, bạn đồng ý không sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động hoặc Nội Dung cho mục đích thương mại hoặc sử dụng trực tiếp hay gián tiếp cho bất cứ mục đích gì ngoài việc sử dụng cá nhân hoặc cho các mục đích trái pháp luật (bị pháp luật cấm) hoặc thực hiện bất cứ hành động nào vi phạm các Điều Khoản. Trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của BAY+ BOOKING, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, nhân bản, xuất bản, cấp phép, tạo ra những tác phẩm phát sinh, chuyển giao, bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nhận được có liên quan đến Trang Web, Ứng dụng di động. Ngoài ra, bạn phải đồng ý KHÔNG

Trừ khi có quy định rõ ràng khác, trang web không được phép tạo các liên kết đến các trang khác ngoài các trang chính của Trang Web hoặc khung hoặc trang web hoặc tạo tài liệu được chứa trong đó, hoặc tạo các liên kết đến các bộ phận của Trang Web dưới hình thức của một email cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của BAY+ BOOKING.

Bằng cách đặt chỗ thông qua Ứng dụng di động này, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn không phải là đối tượng chịu bất kỳ lệnh cấm hoặc hạn chế nào theo bất kỳ danh sách xử phạt nào, cũng không phải là đối tượng chịu xử phạt theo chế định phòng chống rửa tiền.


11. QUYỀN ĐỐI VỚI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Bằng sự hoàn tất việc đặt chỗ, bạn, tại đây, đồng ý nhận thư điện tử mời bạn tham gia cung cấp các đánh giá hoặc đánh giá nội dung liên quan đến việc lựa chọn các Nhà Cung Cấp. BAY+ BOOKING có quyền quyết định trong việc liệu ý kiến của bạn có được xuất hiện trong đánh giá hay không. BAY+ BOOKING có thể hiển thị ý kiến mà có chứa bình luận, mức độ dịch vụ và tên của bạn.

Khi cung cấp một đánh giá, bạn đồng ý đảm bảo rằng:

Bạn phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung của những đánh giá mà bạn cung cấp hoặc đưa ra. Bạn cho phép BAY+ BOOKING hành động khi có một bên vi phạm các quyền của bạn hoặc quyền của BAY+ BOOKING.

Nội dung đánh giá được cung cấp sẽ được coi là không bao gồm các thông tin bí mật và BAY+ BOOKING sẽ không có nghĩa vụ phải xử lý nội dung đánh giá như thông tin bí mật. Không làm giới hạn các quy định trong các Điều Khoản, BAY+ BOOKING được toàn quyền quyết định trong việc sử dụng các nội dung đánh giá mà được xét thấy là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc loại bỏ, cắt, sửa đổi, hoặc ẩn khỏi màn hình hiển thị. BAY+ BOOKING sẽ không có nghĩa vụ phải trả tiền cho các nội dung mà bạn cung cấp trong đánh giá của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung đánh giá đã được thay đổi, loại bỏ hoặc cắt lại. BAY+ BOOKING sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp hoặc bao gồm hoặc đề cập đến tác giả hoặc các bên thứ ba khác.

Trong mọi trường hợp, liên quan đến nội dung của các đánh giá, bạn đồng ý rằng:


12. HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Bạn, tại đây, đồng ý không sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động hoặc Nội Dung cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, hoặc các công nghệ nào khác có thể cản trở hoặc cố tình gây cản trở hoạt động của Trang Web, Ứng dụng di động này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động này hoặc Nội Dung của nó cho các mục đích thương mại. Bạn đồng ý không tìm kiếm, tạo ra, truy vấn, sử dụng hoặc gửi các nhân tố tự động hoặc các hình thức công nghệ khác để thu thập hoặc lấy thông tin từ Trang Web, Ứng dụng di động này, hoặc can thiệp Trang Web, Ứng dụng di động này bằng cách khác.


13. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BAY+ BOOKING sở hữu tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trên Trang Web, Ứng dụng di động này. Tất cả các thông tin và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, nhãn hiệu, logo, biểu tượng, mã html và các mã khác trên Trang Web, Ứng dụng di động này đều bị cấm công bố, sửa đổi, sao chép, nhân bản, tạo phó bản hoặc thay đổi trong bất kỳ cách nào ngoài phạm vi của Trang Web, Ứng dụng di động này mà không có sự cho phép của BAY+ BOOKING. Nếu bạn vi phạm những quyền này, BAY+ BOOKING bảo lưu quyền yêu cầu bạn bồi thường dân sự cho toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất mà BAY+ BOOKING phải gánh chịu. Những hành vi vi phạm cũng có thể cấu thành tội phạm hình sự.

BAY+ BOOKING và/hoặc các công ty liên kết của BAY+ BOOKING sở hữu một số quyền sở hữu trí tuệ (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các tên miền, Trang Web, nhãn hiệu, nội dung, quyền tác giả, nhãn hiệu dịch vụ, logo, biểu tượng hoặc thiết kế khác v.v. Không có bất cứ quy định nào trong Điều Khoản này được hiểu là trao cho bạn một sự cho phép hoặc bất kỳ quyền nào, ngụ ý hay theo cách khác, để sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của BAY+ BOOKING. Sản phẩm và các tên công ty khác chứa trên Trang Web, bao gồm tên, nhãn hiệu, nhãn, nhãn hiệu dịch vụ, logo, biểu tượng hoặc thiết kế khác có thể được sở hữu hoặc cho phép sử dụng bởi các bên thứ ba. Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trên Trang Web không được coi là sự khuyến nghị hoặc trách nhiệm đối với Trang Web bởi bên thứ ba. BAY+ BOOKING sở hữu quyền tác giả với Trang Web, Ứng dụng di động, và bạn bị cấm sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào mà không có sự chấp thuận rõ ràng từ BAY+ BOOKING.

Trang Web, Ứng di động chứa Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của BAY+ BOOKING, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, video, âm nhạc và âm thanh. Toàn bộ Nội Dung của Trang Web, Ứng dụng di động được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả. Chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi sở hữu quyền tác giả và/hoặc các quyền khác thông qua việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp, và sửa chữa Nội Dung và các nội dung ban đầu. Bạn không được sửa đổi, nhân bản, sao chép, trình diễn, trưng bày, xuất bản hoặc khai thác toàn bộ hay một phần Nội Dung, trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản này.

Trừ khi có quy định khác, các phần mềm cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ, phần mềm có sẵn để sử dụng trên Trang Web, Ứng dụng di động này, và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trong các Nội Dung trên Trang Web, Ứng dụng di động thuộc quyền sở hữu của BAY+ BOOKING, công ty trực thuộc hoặc liên kết, các bên cấp phép, các nhà cung ứng và cung cấp nội dung của BAY+ BOOKING. BAY+ BOOKING sẽ không chịu trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của bên thứ ba hoặc đối với sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Bạn có thể sử dụng các thông tin trong Trang Web, Ứng dụng di động chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Trừ khi có quy định khác, và có sự cho phép rõ ràng theo pháp luật về quyền tác giả, bạn không sao chép, nhân bản, phân phối lại, truyền lại, xuất bản hoặc khai thác thương mại theo cách khác bất kỳ sản phẩm nào mà bạn tải xuống từ Trang Web, Ứng dụng di động mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Thậm chí nếu bạn có sự cho phép cần thiết, thì bạn cũng bị cấm thực hiện các thay đổi hoặc xóa bỏ. Bạn, tại đây, chấp nhận và đồng ý rằng việc tải về bất kỳ sản phẩm Sở Hữu Trí Tuệ nào cũng không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với chúng.

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác được duy trì bởi các bên khác, bằng cách nhấn vào liên kết, bạn, tại đây, tuyên bố, xác nhận và đồng ý rằng hành động đó là hành động tự nguyện của bạn để xem hoặc truy cập các trang web khác đó mà BAY+ BOOKING không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm.

BAY+ BOOKING, trong quá trình phát triển Trang Web, Ứng dụng di động, chuẩn bị mã nguồn và thực hiện phần mềm hỗ trợ, có thể cấp phép sử dụng phần mềm mã nguồn mở từ bên thứ ba thông qua Giấy Phép Công Cộng GNU (GNU General Public Licence). Mọi việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở và các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba bởi BAY+ BOOKING là có giấy phép hoặc sự cho phép cần thiết.


14. KHIẾU NẠI VỀ SỰ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nếu có bằng chứng sự xâm phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, bạn hoặc người đại diện của mình (gọi chung là "Người Gửi") có thể gửi thông báo với các thông tin chi tiết được liệt kê dưới đây:

Thư phải có chữ ký của Người Gửi và được gửi qua email và gửi tới địa chỉ thực của chúng tôi tại: Tầng 7 tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý các thông báo phù hợp với các yêu cầu nêu trên và phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Bạn đồng ý bồi thường thiệt hại và giữ cho chúng tôi không bị bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do sự gian lận, giả mạo hoặc cáo buộc về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.


15. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Bạn, tại đây, tuyên bố và đồng ý rằng trong phạm vi được cho phép theo pháp luật hiện hành:


16. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Không ảnh hưởng đến các quy định của điều khoản, trách nhiệm của mỗi bên được giới hạn và loại trừ trong phạm vi rộng nhất, được pháp luật cho phép, chẳng hạn như đối với thương tích cá nhân và thiệt hại về tính mạng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, do hay liên quan đến việc sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động này hay sử dụng liên kết trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại riêng biệt, ngẫu nhiên, xử phạt hay do hậu quả hoặc những tổn thất kinh tế khác, cho dù là chúng tôi đã được khuyến cáo về khả năng của tổn thất hoặc thiệt hại có thể xảy ra. Biện pháp khắc phục duy nhất mà bạn có được là chấm dứt việc sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động này.


17. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho BAY+ BOOKING và nhân viên, các công ty liên kết, nhân viên và các đối tác của chúng tôi không bị tổn hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại hay tổn thất bao gồm cả khoản chi phí pháp lý, phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba có liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động; (b) Nội Dung được đưa ra, cung cấp hoặc truy cập thông qua Trang Web, Ứng dụng di động này; (c) việc bạn vi phạm Điều Khoản; (d) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ khác; và/hoặc (e) bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của bạn, cho dù do sự cẩu thả, bất hợp pháp hay nguyên nhân nào khác.


18. LIÊN KẾT VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Trang Web, Ứng dụng di động có thể chứa các liên kết đến các trang web do các bên khác với BAY+ BOOKING điều hành. Chúng tôi không kiểm soát các trang web hoặc liên kết này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sự riêng tư hoặc các hoạt động khác của các trang web đó. Chúng tôi, hoặc các bên thứ ba khác, có thể tải lên các kết quả tìm kiếm tự động hoặc cung cấp các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho các bên thứ ba để phân phối, đăng tải, truyền đưa hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, video, tin nhắn, đánh giá, hoặc các tài liệu khác (“Nội Dung”) thông qua Trang Web này. Chúng tôi không xem xét và/hoặc không kiểm soát trang web, nguồn, và Nội Dung. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính có sẵn của các trang web và các nguồn như vậy, và chúng tôi không chứng thực hoặc đề nghị và không chịu trách nhiệm về nguồn gốc của các trang web hoặc Nội Dung. Bạn, tại đây, đồng ý miễn trừ chúng tôi khỏi và đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm, khoản phí, tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây ra hoặc được cho là bị gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có liên quan đến Nội Dung, trang web hoặc nguồn tài nguyên đó.


19. CHẤM DỨT

Chỉ BAY+ BOOKING có toàn bộ quyền quyết định đối với việc thay đổi, trì hoãn, tạm ngừng hoặc ngừng Trang Web, Ứng dụng di động này và/hoặc một phần của Trang Web, Ứng dụng di động, bao gồm cả các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp trên Trang Web, Ứng dụng di động này, và/hoặc việc sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động này, hoặc một phần của Trang Web, Ứng dụng di động, vào bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho bạn.

Trong trường hợp chấm dứt, bạn vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà bạn đã đồng ý.

BAY+ BOOKING không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc đình chỉ sự truy cập của bạn vào Trang Web, Ứng dụng di động.


20. QUYỀN RIÊNG TƯ

BAYGOLF BOOKING coi trọng tính bảo mật của Người Dùng. BAY+ BOOKING sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu khi thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản này. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư riêng có các quy định về quyền và nghĩa vụ của BAY+ Booking và Người Dùng liên quan đến quyền riêng tư, được cung cấp tại đây.


21. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Những Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích chỉ theo Luật pháp Việt Nam.


22. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, cả hai bên đầu tiên sẽ thảo luận trên tinh thần thiện chí để đạt được một giải pháp hoà giải trong vòng sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận thông báo tranh chấp. Tuy nhiên, nếu tranh chấp đó không thể giải quyết được bằng cách thương thảo giữa hai bên trong vòng sáu mươi (60) ngày, tranh chấp sẽ được đệ trình lên Trung tâm Hòa giải Việt Nam để hòa giải phù hợp với các thủ tục hòa giải trong thời hạn hiệu lực. Nếu tranh chấp vẫn chưa thể giải quyết được, tranh chấp sẽ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền xét xử duy nhất của Việt Nam.


23. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Những Điều Khoản này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và BAY+ BOOKING về đối tượng của các Điều Khoản, và sẽ thay thế mọi thoả thuận trước đây, dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói, giữa bạn và BAY+ Booking liên quan đến đối tượng của các Điều Khoản.

Để tránh sự nghi ngờ, BAY+ BOOKING không quản lý hoặc kiểm soát các Nhà Cung Cấp. Nếu bạn sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba (“Bên Thứ Ba”), chẳng hạn như một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn đồng hành, bạn có trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan đến việc sử dụng này. Ngoài ra, bạn phải thông báo cho Bên Thứ Ba tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng. Khi sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động thay mặt hoặc đại diện cho một Bên Thứ Ba, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho BAY+ BOOKING không bị tổn hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và cáo buộc bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm của các Điều Khoản này hoặc do sơ suất của bạn và/hoặc các Bên Thứ Ba.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được xác định là không thể thực thi hoặc vô hiệu, bởi tòa án của bất kỳ khu vực luật pháp có thẩm quyền nào, quy định đó sẽ vẫn có hiệu lực trong phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi pháp luật hiện hành, và việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các quy định còn lại. Điều khoản bị xác định không thể thực thi hoặc vô hiệu sẽ được thay thế bằng một điều khoản tương đương nhất với quy định ban đầu về khía cạnh ngôn ngữ và dự liệu.

Việc một Bên không thực thi bất cứ quy định của Điều Khoản này tại bất cứ thời điểm nào cũng sẽ không được hiểu như là khước từ quyền của Bên đó để thực thi đối với sự vi phạm điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản này hoặc như là sự khước từ đối với bất cứ vi phạm tiếp tục, vi phạm kế tiếp, hoặc vi phạm sau này đối với bất kỳ quy định nào hoặc quy định khác của các Điều Khoản này.

Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều Khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều Khoản (hoặc các phần của Điều Khoản) theo quyết định của riêng chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên Trang Web. Phiên bản mới nhất của Điều Khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

Các thông báo được đưa ra theo Điều Khoản này sẽ được coi là đã được đưa ra một cách đầy đủ nếu các thông báo này được lập thành văn bản và được gửi bảo đảm hoặc dịch vụ báo phát hoặc phương cách tương đương tới mỗi Bên (tại địa chỉ trụ sở của chúng tôi, hoặc tại địa chỉ khác được thông báo).


24. BẤT KHẢ KHÁNG

BAY+ BOOKING sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều Khoản này, chẳng hạn như đối với giao dịch thất bại, hạn chế truy cập vào Trang Web, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào gây ra cho Người Dùng vì bất kỳ hành động hoặc tình trạng nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bạn hoặc Chúng Tôi (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Những Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai (lũ lụt, động đất), dịch bệnh, bạo loạn, ban bố tình trạng chiến tranh, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, sấm sét, bão/siêu bão/lốc xoáy, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ v.v.

BAY+ BOOKING sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bị gây ra bởi bất kỳ phương tiện nào cho bất kỳ bên nào nếu BAY+ BOOKING không thể xử lý việc đặt chỗ của bạn vì những Sự Kiện Bất Khả Kháng.