Chính sách hoàn tiền

8 tháng 11, 2019

Sau khi yêu cầu hủy đặt sân của quý khách hàng được Bay+ Booking xác nhận thành công. Bay+ Booking sẽ tiến hành hoàn tiền cho quý khách hàng theo đúng điều khoản “Chính sách hủy đặt sân”.

Để quá trình hoàn tiền diễn ra một cách thuận tiện nhất, quý khách hàng vui lòng làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Liên hệ với Bay+ Booking theo Hotline: 0868 890 929 hoặc Email: hotro.databay@gmail.com cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng để nhận lại hoàn phí.

Bước 2: Bay+ Booking thực hiện hoàn phí theo thông tin quý khách hàng cung cấp.

Bước 3: Xác nhận hoàn tiền thành công

*Lưu ý:

Hoàn phí không bao gồm phí dịch vụ và phí ngân hàng

Share us:

facebook_logo twitter_logo in_logo