Chính sách hủy đặt sân

8 tháng 11, 2019

Tại Bay+ Booking, Golfer được đảm bảo quyền lợi ngay cả khi Hủy đặt sân.

Golfer cần đọc kỹ những chính sách và điều khoản sau đây để không bỏ lỡ quyền lợi của mình.

  • Đối với những trường hợp thiên tai bất khả kháng, Bay+ Booking sẽ hoàn tiền 100% phí đặt sân, không bao gồm phí dịch vụ
  • Khi lý do hủy đặt sân nằm ở phía khách hàng, Bay+ Booking sẽ tiến hành hoàn phí theo các mốc thời gian như sau:
  • + Hoàn phí 100% khi hủy đặt sân trước giờ chơi tối thiểu 48 giờ, không bao gồm phí dịch vụ
  • + Hoàn phí 50% khi hủy đặt sân trước giờ chơi 24 giờ, không bao gồm phí dịch vụ
  • + Không hỗ trợ các trường hợp hủy đặt sân không thuộc các điều khoản trên.

Share us:

facebook_logo twitter_logo in_logo