Hướng dẫn đặt sân và thanh toán

8 tháng 11, 2019

Để việc đặt sân chơi golf và thanh toán trực tuyến qua Bay+ Booking diễn ra nhanh chóng, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Truy cập ứng dụng Bay+ Booking

Bước 2: Chọn mục “Sân golf”

Bước 3: Chọn tee times và sân golf mong muốn

Bước 4: Kiểm tra các thông tin về tee times, ngày chơi, sân golf, giá tiền

Bước 5: Chọn mục “Đặt sân ngay” để hoàn tất đặt sân

Bước 6: Chọn mục “Tiến hành thanh toán”

Bước 7: Kiểm tra “Thông tin giá tiền” trước khi thanh toán

Bước 8: Chọn mục “Thanh toán trực tuyến” và chọn hình thức thanh toán phù hợp

Bước 9: Hoàn tất thanh toán

Share us:

facebook_logo twitter_logo in_logo