Blog

BAYEAT BOOKING: Ở ĐÂY CÓ ĐỒ ĂN NGON HƠN NGƯỜI YÊU CŨ CỦA BẠN
BAYEAT BOOKING: Ở ĐÂY CÓ ĐỒ ĂN NGON HƠN NGƯỜI YÊU CŨ CỦA BẠN

“Tình yêu chỉ là hạt cát, vì đồ ăn đã lấn át tình yêu”. BayEat Booking ra đời để làm thỏa mãn chiếc bụng đói và nhu cầu thưởng thức ẩm thực của bạn.